Visi dan Misi


Pendidikan Berkualiti 

Insan Terdidik
Negara Sejahtera


 Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Indidvidu bagi Memenuhi Aspirasi Negara