PROGRAM AKHIL BALIGH

Pada hari ini berlangsung satu program yang dinamakan "Program Akhil Baligh". Program ini dilaksanakan untuk pelajar Tahun 6 yang berjumlah seramai 95 orang yang baru sahaja habis peperiksaan UPSR. Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan dan kefahaman tentang amalan- amalan ibadat fardu ain dan fardu kifayah.Antara perkara-perkara yang diajar semasa program ini ialah mengenai jenis-jenis najis, cara bersolat, solat jenazah, tayammum dan mandi wajib.

No comments:

Post a Comment